News

12.12.2018

Toekomstige ondergrondse depot van MIVB Officieel in Anderlecht (Erasmus).

30.000 m² garage en werkplaats voor 30 metrostellen.Uiteindelijk zal 400.000 m³ aarde uitgegraven worden !