Sectors

Renovatie

Onze renovatieprojecten proberen een gebouw te verbeteren, hetzij door de identiteit ervan te respecteren, hetzij door het volledig te rehabiliteren volgens de moderne eisen. Het succes van een interventie op een bestaand gebouw is grotendeels het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de uitvoeringsteams, de projectontwerpers en de controlebureaus. CIT Blaton heeft zijn expertise in de loopt der tijd weten te vergroten. Nu is dit succes ook rechtstreeks afhankelijk van de naleving van beginselen die de economische, sociale en ecologische vooruitgang kunnen waarborgen.