AZ Sint Lucas

Heropbouw en renovatie van 2 vleugels van het ziekenhuis in Gent

Afbeelding
AZ Sint Lucas
Afbeelding
AZ Sint Lucas
Afbeelding
AZ Sint Lucas
Afbeelding
AZ Sint Lucas
Oppervlakte
6.100 m²
Klant
Architect
Studiebureau
Uitvoeringsperiode
2022 - 2023
Plaats
Gent (BE)
Activités

Beide vleugels zullen onderdak bieden aan, onder andere, een psychiatrische dienst, kamereenheden, de afdeling materniteit en neonatologie en de dienst nucleaire geneeskunde. Het contract voorziet in de afbraak, de ruwbouw, de gevels, de afwerking én de speciale technieken. De nieuwe technische installaties zullen geïntegreerd moeten worden met de bestaande technieken zonder de werking van het ziekenhuis te onderbreken. De grootste uitdaging bij dit project is de complexe fasering van de werken gecombineerd met een strakke timing die gepaard gaat met stevige vertragingsboetes.