De kunst van het bouwenIn ons vak begint alles met een duidelijk omlijnd project en stevige fundamenten. CIT Blaton heeft meer dan 150 jaar ervaring en blijft garant staan voor een combinatie van kwaliteit en innovatie.
Wij maken gebouwen. Maar vooral bouwen wij duurzame relaties op met onze klanten, creëren we toegevoegde waarde en zoeken we naar succesvolle oplossingen voor elk project.
CIT Blaton is een onafhankelijk algemeen aannemingsbedrijf dat zijn stempel drukt in alle sectoren van de bouw en zijn blik resoluut op de toekomst richt.

Sophie Le Clercq —
Voorzitter raad van bestuurWie zijn we ?

Ervaring en verbeelding


Al meer dan 150 jaar bewijst CIT Blaton dat een familiebedrijf met onafhankelijk aandeelhouderschap tot de grote spelers van een veeleisende sector kan behoren.

De kunst van het bouwen


We blijven trouw aan de ondernemingsgeest van de generaties bouwers die CIT Blaton hebben opgericht en bieden elke uitdaging het hoofd door traditionele technieken te combineren met geavanceerde technologieën. Uit al onze realisaties spreekt dezelfde intentie: duurzaam bouwen. De eisen van onze klanten evolueren, de eisen van de eindgebruikers (woningbouw, kantoor, industrie, …) ook. We passen onze methoden en technieken voortdurend aan de veranderende realiteit aan.

Een geval apart


De werven van CIT Blaton springen meteen in het oog: met onze witte kranen en machines maken we het verschil.

Expertise in dienst van creatie


Uitzonderlijke resultaten zijn enkel mogelijk wanneer men zichzelf voortdurend overtreft en de blik op de toekomst richt. Wij willen toegevoegde waarde creëren voor onze klanten, realisaties bouwen die bijdragen tot ieders welzijn en van elk project een succes maken dat onze reputatie versterkt.

Ons engagement

De verbintenissen die CIT Blaton tegenover zichzelf en tegenover partners aangaat, zijn vastgelegd in ons bedrijfscharter. Het loopt als een rode draad door de bedrijfscultuur van CIT Blaton en dient als referentie voor al onze projecten, in het bijzonder bij veranderingsprocessen. Het geeft een transparant overzicht van de waarden waar CIT Blaton - dankzij de actieve deelname van elke medewerker - voor staat : respect, traditie en evolutie, meesterschap, service.

Respect


Wij respecteren de mensen met wie we samenwerken. Arbeiders, bedienden, kaderleden of aandeelhouders, samen willen we vooruitgaan en onze projecten met respect voor anderen waarmaken. Ook onze klanten en leveranciers behandelen we met evenveel respect.

Traditie en evolutie


Wij zijn trots op de expertise, de achtergrond en de geschiedenis van onze vennootschap. De familiale traditie van onze onderneming is een van onze sterktes, die bovendingen bijdraagt tot de stabiliteit van het bedrijf. Dagelijks dragen wij ons steentje bij tot het succes van de onderneming.

We richten ons resoluut op vooruitgang en op de toekomst. Ons groeipotentieel zit ingebakken in onze traditie.

Meesterschap


Onze benadering van het vak is gebaseerd op de beheersing van de technieken die we gebruiken, de beheersing van de relaties die wij onderhouden met onze leveranciers en partners, de beheersing van de budgetten en de deadlines van onze klanten. Wij zetten ons in voor het behoud, de ontwikkeling en de overdracht van kennis binnen ons bedrijf.

Service


Wij zien ons vak als een service die wij onze klanten aanbieden. Wij positioneren ons als de bevoorrechte partner van onze klanten voor de verwezenlijking van hun projecten. Dankzij onze proactieve aanpak, onze luisterbereidheid, onze anticiperende houding en onze creativiteit werken wij liever aan oplossingen dan aan problemen.

Groep

CIT Blaton maakt 100% deel uit van CIT Holding, waarin een aantal bouwactiviteiten gegroepeerd zijn: vastgoedontwikkeling via CIT Red, algemene bouw via CIT Blaton en speciale technieken via Multi-Technische Inrichting.

 

Organigramme

Historiek

De eerste realisatie dateert uit 1865 met de komst van de fabriek Blaton-Aubert in Schaarbeek. Er werden voornamelijk tuinbeelden geproduceerd, maar al heel snel kwamen daar ook algemene aannemingswerken bij.

De onderneming evolueert onder de naam “Armand Blaton-Peyralbe Entrepreneur” en wijdt zich niet alleen aan de bouw van industriepanden, maar ook aan de civiele bouwkunde. Het bedrijf maakte als een van de eersten gebruik van gewapend beton en bouwde onder meer mee aan de spoorwegtunnel van het Jubelpark, de haven van Brussel, de brug over de Maas in Hoei, enz.
In 1927 richtten Armand en Emile Blaton de Entreprises Blaton-Aubert op. Dertig jaar lang werkten beiden aan grote projecten in Frankrijk en België. Zo bouwden ze bijvoorbeeld het Centraal Station van Brussel in 1930 en vele delen van de Noord-Zuidverbinding. Met professor Magnel ontwikkelden ze een voorspanningsprocéde dat bekend raakte onder de naam Magnel-Blatonsysteem en een procedé voor paalfunderingen: Vibropalen.

In de jaren vijftig richtten de beide broers hun eigen onderneming op. Emile nam de leiding over de Compagnie Industrie et Travaux Emile Blaton en de vier zonen van Armand associeerden zich per twee om respectievelijk “Bâtiments et Ponts” en “Travaux NV” op te richten. De Compagnie Industrie et Travaux Emile Blaton werkte onder meer mee aan verschillende paviljoenen van Expo 58, waaronder het vermaarde Amerikaanse paviljoen . Ook in de bouw van het Marnixcomplex van de BBL in Brussel was het betrokken, alsook in de vennootschapszetel van Petrofina. Bovendien realiseerde de onderneming een deel van de gasterminal van Zeebrugge. Ook in de ziekenhuissector lieten ze zich niet ongemoeid: Cavell en Brugmann, om er maar twee te noemen.

Begin jaren zeventig werd Emile Blaton opgevolgd door zijn twee zonen Pierre en Paul en vervolgens door hun zuster Thérèse, die voorzitter van de raad van bestuur van Cit E. BLATON werd. Vandaag is Sophie Le Clercq, dochter van Thérèse Blaton, voorzitter van de raad van bestuur van CIT Blaton en zo vertegenwoordigt zij de vijfde generatie

Raad van bestuur

Sophie Le Clercq

Voorzitster van de Raad van Bestuur

Angèle Blaton,

Gravin Hadelin de Liedekerke-Beaufort

Sandrine Blaton

Eric Doff-Sotta

Vertegenwoordiger van de bvba Coreman

Vincent Doumier

Vertegenwoordiger van de bvba Vincent Doumier

Claude Jottrand

Vertegenwoordiger van de bvba Square L

Frédéric Loriaux

Vertegenwoordiger van de bvba Taïto

Blaton in cijfers

Een gemiddelde van 45 actieve bouwwerven

CIT Holding eigen middelen


51 599 157 €

Personeel


Arbeiders : 407
Bedienden : 258

Ondernemingsnummer : 0435.112.207
BTW-nr : BE 435 112 207

Geconsolideerde omzet


2015 : 216 307 000 €
2016 : 243 525 000 €
2017 : 282 759 000 €
2018 : 363 493 000 €
2019 : 331 000 000 €

Resultaten


2015 : 5 624 000 €
2016 : 5 555 000 €
2017 : 5 459 000 €
2018 : 7 628 000 €
2019 : 4 204 000 €

Verdeling van de omzet
per activiteitensector

Erkenningen

De erkenningsklassen voor CIT Blaton bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur zijn de volgende:

Klasse 8


Categorie D :
Algemene aannemingen gebouwen

Categorie E :
Algemene aannemingen burgerlijke bouwkunde

Ondercategorie D1 :
Alle werken inzake ruwbouw en het onder dak brengen van gebouwen

Ondercategorie D4 :
Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd

Ondercategorie D14 :
Glazenmakerswerk

Ondercategorie D18 :
Ventilatie, luchtverwarming, thermische installaties

Ondercategorie D20 :
Metalen schrijnwerk

Ondercategorie E1 :
Moerriolen

Ondercategorie E2 :
Diepe funderingen op palen, damwanden, inkuipingsmuren

Ondercategorie D24 :
Restauratie van monumenten

Ondercategorie P1 :
Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie

Klasse 7


Catégorie C :
Wegenbouwkundige werken

Ondercategorie C1 :
Gewone rioleringswerken

Ondercategorie D16 :
Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen

Klasse 6

Ondercategorie P2 :
Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties

Ondercategorie P3 :
Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen

Ondercategorie S1 :
Openbare telefoon- en telegraafsuitrustingen en databeheer

Klasse 5


Catégorie G :
Grondwerken

Klasse 4


Ondercategorie C5 :
Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen

Middelen, uitdagingen

Onze middelen


De organisatie van de vennootschap is gestructureerd rond verschillende departementen die samen instaan voor de uitvoering: materiaal, informatica, lonen, prijsstudies, studiebureau en financiën.

CIT Blaton maakt deel uit van CIT Holding die eveneens CIT Red (Vastgoedontwikkeling) en een elektromechanica-afdeling bezit. Tussen de verschillende afdelingen wordt synergie gecreëerd, zodat aan elk verzoek kan worden voldaan.

Onze uitdagingen

  • Ons inzetten om van elk van onze projecten een succes te maken.
  • Blijk geven van ons vermogen om reële toegevoegde waarde te bieden.
  • Aanwezig zijn op markten die een echte expertise vereisen.
  • Aandacht schenken aan de evolutie van de markten en de verwachtingen van onze klanten.
  • Mikken op de rentabiliteit en tegelijk toezien op de kwaliteit.
  • De principes van het CIT Blaton-bedrijfscharter toepassen.
  • CIT Blaton laten groeien in zijn rol van belangrijke en onafhankelijk speler.

Kwaliteit - Veiligheid – Milieu

KWALITEIT : ISO 9001


CIT Blaton is ISO 9001-gecertificeerd (productie en ontwerp), en garandeert zo dat de kwaliteitscriteria en procedures uit de kwaliteitshandleiding van de onderneming voor civiele en industriële bouwprojecten worden nageleefd.

VEILIGHEID : VCA**


Inzake veiligheid is CIT Blaton ook in het bezit van het VCA** certificaat, wat getuigt van het belang dat de vennootschap hecht aan het naleven van de veiligheidsregels.

MILIEU : ISO 14001


In 2009 heeft CIT Blaton een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001-normen geïmplementeerd voor alle processen van het bedrijf en meer bepaald voor alle werven.

Medewerkers

Bekisters, metselaars, betonwerkers, machinebestuurders en handarbeiders zijn de meest voorkomende functies. Zij worden ondergebracht in ploegen onder leiding van een ploegbaas of opzichter

Elke werknemer volgt een opleiding veiligheid in het kader van het VCA**-systeem en krijgt ook een vervolmakingscursus in zijn specialiteit.

De werfleiders en ingenieurs die de projecten omkaderen, volgen regelmatig opleidingen in verband met de verschillende bouwtechnieken .

Materiaal

CIT Blaton beschikt over een depot in Sint-Pieters-Leeuw met een oppervlakte van verschillende hectaren waar de dienstverlening aan de bouwplaatsen is geconcentreerd: opslag, aanpassing, herstelling, laden van materiaal, voorbereiding van specifieke ondersteuningswerken zoals staalstructuren, ijzersmederij, bijzondere bekistingen en prefabricage van elementen in gewapend beton.

CIT Blaton is volledig autonoom: de onderneming investeert voortdurend in de aankoop van torenkranen, telescopische kranen, graafkranen voor grondwerken, vrachtwagens, bekistingsmaterieel, enz

Betonwapening

CIT Blaton bewerkt en plaatst betonstaal vanuit haar fabriek in Sint-Pieters-Leeuw.

RealisatiesCIT Blaton, autonoom algemeen aannemingsbedrijf, is prominent aanwezig in alle geledingen van de bouwsector.

Wij stellen u enkele projecten in onze belangrijkste domeinen voor.

Ons engineeringbureauCIT Blaton beschikt over een eigen engineeringbureau. Uitvoeringsmethoden, variantenstudies en dimensionering van structuren worden opgesteld met behulp van B.I.M. (Building Information Modelling) en kunnen intern gedeeld worden met de verschillende stakeholders via een zelf ontwikkeld platform, maar ook extern verspreid via de cloud. De ingenieurs speciale technieken staan in voor het ontwerp, de technische opvolging en de coördinatie van de installaties.

De fysica van het gebouw wordt eveneens bestudeerd: berekeningen van EPC, modellering van thermische bruggen, …

FiliaalCBL is algemeen aannemingsbedrijf in Luxemburg dat in alle sectoren van de bouw en openbare werken (BTP) zijn stempel drukt. De onderneming maakt deel uit van de groep CIT Blaton en draagt kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel. Deze instelling vormt een voortdurende bron van inspiratie voor onze medewerkers en motiveert hen om de meest ambitieuze technische uitdagingen aan te gaan.

Met 340 werknemers is CBL een belangrijke speler in de bouwsector in het Groothertogdom Luxemburg en de streek errond, de zogenaamde “Grande Région”; het zuiden van België en noordoosten van Frankrijk.

Overzicht van de projecten : cbl-sa.lu

Contact

CIT Blaton N.V.
Jean Jaurèslaan, 50
1030 Brussel

T : +32 (0)2 240 22 11
F : +32 (0)2 240 23 50
mail@citblaton.be

Ondernemingsnummer : 0435.112.207
BTW-nr : BE 0435 112 207

Registratie bij de Federale Overheidsdienst Financiën : 03/11/1/3

Onze hoofdzetel bereiken (pdf)
Onze hoofdzetel bereiken - openbaar vervoer (pdf)

Jobs

Werken bij CIT Blaton, dat is aan de slag gaan bij een onderneming die een uitstekende faam geniet, dat is zich aansluiten bij een team van ondernemende en moedige vakmensen die trots zijn op hun beroep en hun verwezenlijkingen, en die dagelijks gemeenschappelijke waarden delen zoals wederzijds respect en samenwerking. Het betekent ook dat je je engageert in een bedrijf op mensenmaat, waar een gezellige sfeer heerst. Je toekomst is er in goede handen: collega’s en leidinggevenden helpen je bij de uitbouw van je loopbaan. Met een specifieke opleiding die past bij jouw profiel, zal je snel je steentje kunnen bijdragen aan onze lopende of toekomstige projecten.